Видеонаблюдение

ВИП Компютърс 2015 Ви предлага различни видове висококачествено видеонаблюдение, съобразено с вашите изисквания.
Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на системи за видеонаблюдение.
В системите могат да бъдат включени различни по вид и характеристики камери.
Настройка на рутери и приложения за наблюдаване и преглеждане на записи дистанционно.
Доизграждане на съществуващи системи.