Абонаментната компютърна поддръжка

представлява изнесен IT отдел предназначен за малки и средни фирми, които се нуждаят качествени и достъпни компютърни услуги. Системната поддръжка на компютрите в офиса гарантира сигурна и стабилна работа на компютрите във Вашата фирма.
При сключването на договор за компютърна поддръжка получавате 1 профилактично посещение на месец, неограничен брой посещения на място, отдалечено администриране, гарантирано време за реакция, отстъпка при покупка на компютри и софтуер и др.
Срещу фиксирана абонаментна такса за поддръжка на компютри получавате експресни хардуерни и софтуерни услуги на атрактивна цена.


Абонаментното компютърно обслужване напълно замества наемането на компютърен специалист. За всеки клиент изготвяме индивидуален план за абонаментна компютърна поддръжка съобразен с нуждите му. При възникнал проблем можете да разчитате на отдалечена помощ чрез софтуер за отдалечен достъп. При невъзможност за отстраняване на проблема отдалечено изпращаме компютърен специалист на място в офиса Ви.


Ето и някои от предимствата на договора за абонаментна поддръжка:

- инсталации, преинсталации, конфигуриране на операционни системи, инсталация и конфигуриране на периферни устройства
- почистване на вируси, диагностика, подмяна на дефектирали компоненти (компонентите се заплащат допълнително)
- пазарувате компютърно оборудване и офис консумативи на преференциални цени
- получавате безплатна помощ, консултации и препоръки. Голяма част от възникналите проблеми се решават в рамките на един телефонен разговор чрез дистанционен достъп. Достатъчно е наличието на интернет връзка. Наш служител се свързва и дистанционно разрешава проблема Ви
- безплатна доставка, монтаж и инсталация на оборудване, както и обективни консултации за покупката на такова
- месечената такса не ви ограничава с определен брой посещения. Колкото пъти е нужно, толкова пъти наш служител или екип ще ви посети. Резултатите от нашата работа осигуряват безпроблемно функциониране на техниката
- реално по вашия проблем започва да се работи веднага след регистриране на обаждане или получено писмо по електронна поща, описващо детайли от него. Времето за посещение на адрес е от 2 до 8 работни часа, когато проблемът не може да се реши дистанционно
- имате на разположение мнението и препоръките на висококвалифицирани IT специалисти по всяко време за всякакви въпроси. Консултации при избор на нова или подмяна на стара компютърна техника, мрежови и периферни устройства. Обучение на вашия персонал относно правилната експлоатация на компютърно и мрежово оборудване
- не сте обвързвани да купувате компютърно оборудване задължително от нас
- осигуряване на заместващ монитор до ремонтирането на дефектиралия такъв
- съдействие и решения за периодично архивиране (backup) на информацията на поддържаните системи
- за всяко посещение при вас се съставя „Сервизен протокол за извършена услуга”, чиято задача е да следи за правилното и своевременно разрешаване на вашите проблеми. Всички съставени протоколи се пазят при нас електронно и на хартиен носител, и могат да бъдат предоставени при поискване от ваша страна във всеки един момент. При ваше желание, копие на „Сервизен протокол за извършена услуга“ от посещението може да се съхранява и при Вас
- всяко наше действие се вписва в документ, чието съдържание се актуализира ежедневно и може да ви служи като история. В него се съдържа информация като например: Kой е вашият интернет доставчик (настройки на рутери, суичове и друго комуникационно оборудване)? Гаранционна ли е техниката, която използвате? Принципна схема на локалната мрежа. Настройки на специфичен софтуер. Лицензни ключове за приложен софтуер и много други.

Инцидентна поддръжка

При този тип поддръжка няма сключен абонаментен договор. При възникване на проблем ние ще ви посетим, ще анализираме причината, ще решим проблема и ще ви предложим превантивни мерки за в бъдеще. 
Може да ни потърсите както при софтуерни, така и при хардуерни проблеми с вашата техника.

За повече информация, моля свържете се с нас.