Изграждане на мрежи и VPN

Проектираме и изграждаме локални жични и безжични мрежи, VPN мрежи. Предлагаме структурно окабеляване и изграждане на wireless мрежи за офиси и др.

Изграждане на локална мрежа
- Проектиране на мрежа и поставяне на кабели
- Инсталиране и настройка на компютрите в мрежата, споделяне на файлове, директории, принтери и др.
- Инсталиране и настройка на мрежовото оборудване – рутери, суичове и др.

Изграждане на безжична мрежа
- Оглед и измерване на помещението за поставяне на access points на най-доброто място.
- Добавяне и инсталиране на мрежови устройства за безжична мрежа на компютрите.


Изграждане на VPN – Virtual Private Network

VPN е виртуална частна мрежа, чрез която можете да свържете локалните мрежи на офисите Ви независимо от разтоянието им, както и да имате бърз и сигурен достъп до фирмената мрежа отвсякъде. Осигурява свързаност между компютърни мрежи посредством интернет, сигурност на данните и лесно управление.

За кого е предназначена VPN?

Изграждането на VPN мрежа е подходящо за фирми, които имат офиси в страната и се нуждаят от постоянна връзка помежду си. Чрез изграждането на VPN се криптира и защитава фирмената информация.
Съществуват различни хардуерни и софтуерни решения за реализиране на VPN мрежа – чрез хардуерен или софтуерен рутер, openvpn и т.н.
Предлагаме безплатна консултация с цел запознаване с нуждите Ви и избор на начина на реализиране на VPN проекта.